Kleebiste printerid - Thermal Transfer

    Kõige laialdasemalt kasutatav kleebiste trükkimise moodus on niinimetatud termoprinteritega.

    Termoprinterites kasutatakse kaht liiki tehnoloogiat - Direct Thermal ja Thermal Transfer.

    Thermal Transfer ehk "termilise ülekande" meetod on tehnoloogia, mida kasutades termoprinter teostab trükkimise termo-ülekande lindi ehk "ribboni" abil.

    Peamine Thermal Transfer tehnoloogia eelis on trükitud kujutise püsivus ja võimalus trükkida mitte ainult paber-etikette, vaid ka erinevatest plastikmaterjalidest etikette.

    + On võimalik trükkida praktiliselt mistahes materjalile – paberile, kilele ja muudele materjalidele
    + On võimalik trükkida erinevat värvi kujutisi, mitte ainult musta värvi tekste.
    + Trükitud kujutise võib muuta vastupidavaks niiskuse, kriimustuste, päikese jm. keskkonnamõjude suhtes.
    + Printeri kasutusea pikkus on suurem, kuna termopea koormus on väiksem.


    - Veidi suuremad kulud, kui Direct Thermal ehk vahetu termilise ülekande meetodi puhul, kuna kasutatakse termo-ülekande linti ehk ribbon’it.
    - Võrdlemisi keerukas teenindamine, kuna vahetamist vajavad mitte ainult kleebiste rullid, vaid ka lindid.


    Suuremale osale tööstuslikele termoprinteritele on saadaval erinevad lisavõimalused ja spetsiifilised modifikatsioonid.

Automaatsed etiketilõikurid.

Automaatsed etiketilõikurid võivad olla kasutusel juhul, kui on vajadus trükkida materjalile, mis kujutab endast  terviklikku linti ja trükkimisel printer automaatselt võib seda linti lõigata vajaliku etiketi pikkuse sammu haaval.

Sel moel võib valmistada erinevaid silte, mis nii trükitakse kui ka lõigatakse lindist välja kohapeal, ettevõttes.
Etikettide ja kleebiste tugialused ja kerilauad.

Etikettide tugialuseid kasutatakse selleks, et oleks võimalik trükkida suuremõõtmelisi etikettide rulle, mis on liialt suured selleks, et neid paigutada termoprinteritesse.

Tugialus paigaldatakse termoprinteri taha, etikettide rull paigaldatakse tugialusele ja etiketid lastakse läbi printeri ning trükitakse nii, nagu tavaliselt.

Etikettide kerilaudu kasutatakse selleks, et pärast trükkimist etiketid automaatselt saaksid tagasi rulli keritud, sel moel kergendades edasist töötamist etikettidega.


Lähtematerjalid – Termo-ülekande lindid ehk ribbonid.
Termo-ülekande printerites kasutatakse etikettide trükkimisel termo-ülekande linti, ehk ribbon’it.

Termo-ülekande lindid jagunevad erinevate kvaliteetide kohaselt alljärgnevalt:

    Wax ribbon

    Wax/Resin ribbon

    Resin ribbon

    Textile ribbon


Olenevalt sellest, millisele materjalile etikette trükitakse, võib olla vajalik kasutada erineva kvaliteediga linte. Tavaliste paberetikettide trükkimiseks võib piisav olla Wax ribbon, plastikaadist etikettide tükkimiseks võib olla vajalik kallim, Resin ribbon.

Lisaks mustadele termo-ülekande lintidele on olemas erinevat värvi termo-ülekande lindid.

Kõigis termoprinterites võib kasutada ka värvilisi termo-ülekande linte.


Mida peab arvestama termoprinteri valimisel?

    - Millise trükkimise mahu jaoks seda hakatakse kasutama?

    - Millist liiki etikette kasutatakse?

    - Millise eristusvõimega printer on vajalik – kui peened on trükitavad sümbolid?

    - Millistes tingimustes hakatakse printerit kasutama – puhtas büroos või mitte nii puhtas laoruumis?

    - Millised lisavajadused võivad ilmneda lähema kahe aasta jooksul, arvestades seadme soetamise hetkest – kas võib tekkida vajadus trükkida laiemaid etikette?

    - Kas trükitav informatsioon katab kogu etiketi, kogu selle pikkuse ulatuses?


Mida peab silmas pidama, valides tarkvara termoprinteri kasutamiseks?

    - Millist informatsiooni on vajalik trükkida- muutuvat või mittemuutuvat?

    - Kas on vajalik trükkida ka etiketi väljatrükkimise aeg?

    - Millises formaadis vöötkood on vajalik trükkida?

    - Kas on vajalik ühendada tarkvara andmebaasiga?

    - Millise formaadiga andmebaasiga on vajalik saada ühendust juhul, kui on vajalik tesotada mingeid toiminguid?

    - Kas tulevikus võib osutuda vajalikuks ühendada printer andmebaasiga?
Etiketiprinterid
Direct Thermal
Thermal Transfer
Värviliste etikettide printimine
Tindiprinterid
Continuous ink jet
Piezoelectric ink jet
Thermal ink jet
Lasermarkeerimine
CO₂ 
YAG, Fibre
UV, EVC - Vanadite